Mange installatører mangler elektrikere

… men der er ingen grund til panik, siger arbejdsgiverorganisation: Lønnen er ikke på himmelflugt

Andelen af elvirksomheder, der har måttet hæve lønnen for at ansætte folk, er steget tre procent i forhold til sidste år. Det fortæller installatørernes organisation Tekniq Arbejdsgiverne i en pressemeddelelse.

Pressemeddelelse fra Tekniq juli 2019

Generelt handler pressemeddelelsen om, at manglen på arbejdskraft kan mærkes i installationsbranchen, men samtidig er meldingen den, at ikke er nogen grund til panik: Hovedparten af virksomhederne formår foreløbig at holde på medarbejderne, uden at lønningerne sendes på himmelflugt, hedder det.

Lønefterslæb

At lønningerne langt fra er på himmelflugt, stemmer overens med de tal, der er indberettet i forbindelse med Dansk El-Forbunds (DEF) lønkampagne. På installationsområdet forhandles lønnen lokalt, og forbundet har gennem længere tid opfordret til, at det lønefterslæb, der har været oparbejdet, nu bliver hentet ind.

Det ser også ud til, at der i løbet af året har været en vis lønstigning. Men den holder sig til de jordnære luftlag.

Dags dato viser de indberettede tal på den særlige lønkampagne-hjemmeside, at den gennemsnitlige stigning efter årets forhandlinger er 2,11 procent – eller 4,97 kroner i timen. Tallene omfatter lidt flere end 3.000 medlemmer, og de behøver således ikke være helt dækkende for branchen – men de giver formentlig et godt fingerpeg om udviklingen.

Lønstatistik

Den mere præcise udvikling vil først fremgå af den ’rigtige’ lønstatistik, der offentliggøres sidst på året. Her åbnes der den 23. september for indtastning på forbundets hjemmeside.

Sidste år endte resultatet ifølge statistikken med en gennemsnitlig stigning på 2,8 procent. Det fik den kommentar med på vejen fra forbundet, at lønudviklingen dermed var kommet ind i et mere normalt leje, men at den tidligere stagnation i lønudviklingen ikke var indhentet.

Skærmdump elektrikeren 8-2018

Omtalen af lønstatistikken for 2018 i Elektrikeren nr. 8 2018