Mange elulykker skyldes forsømmelser og stress

En stor del af ulykkerne kan undgås, fortæller svensk rapport

Manglende overholdelse af rutiner, sjusk og stress er blandt de væsentligste årsager til el-ulykker blandt svenske elektrikere, og mange af ulykkerne kunne være undgået. Det fremgår af en rapport, som det svenske Elsäkerhetsverket – der på mange måder svarer til det danske Sikkerhedsstyrelsen – netop har udsendt på baggrund af en ny undersøgelse.

sv rapport ulykker

Undersøgelsen er gennemført blandt 400 organiserede elektrikere. ”Elolyksfallsrapporten 2017” sammenligner med resultaterne fra en tilsvarende undersøgelse fra 2005.

En af konklusionerne er ifølge en pressemeddelelse, at mindst 74 procent af ulykkerne hos de personer, der arbejder med el, skyldes arbejdsfejl som for eksempel manglede rutiner eller fejl i efterlevelsen af dem. Årsagerne er i 63 procent af tilfældene forsømmelser/sjusk.

Stress er med 21 procent nummer to på listen over årsager. Men også tidspres og misforståelser udpeges som vigtige faktorer.

Et eksempel på forsømmelser ved rutiner er, at der ikke er tjekket for spændingsløshed, inden arbejdet går i gang, eller at frakoblingen ikke er foretaget korrekt.

Elsäkerhetsverkets undersøgelse indeholder også gode nyheder. Således er omfanget af elulykker blandt unge, der arbejder med el – 18-29-årige – næsten halveret i løbet af de 12 år mellem de to undersøgelser. Desuden anmeldes langt flere elulykker: 71 procent i 2017 mod 16 procent i 2005.

I Danmark er der netop iværksat en stor undersøgelse af elulykker og de følger, ofrene oplever i den forbindelse. Undersøgelsen har været omtalt i Elektrikeren nr. 2-2018.