Målrettet værktøj gør APV’en nemmere

Arbejdstilsynet lancerer et nyt værktøj og tilhørende hotline, som gør arbejdet med arbejdspladsvurderinger mere overskueligt

– Det er et godt initiativ, og hvis det kan få flere af vores virksomheder til at lave APV'erne, kan det sikkert også forebygge en hel del af vores arbejdsmiljøproblemer. Det kan vi kun hilse velkomment.

Skærmdump fra Arbejdstilsynets hjemmeside

Sådan er den umiddelbare reaktion hos Lars Sørensen, forbundssekretær i Dansk El-Forbund. Han har arbejdsmiljø som sit ansvarsområde, og han reagerer på, at Arbejdstilsynet (AT) nu har lanceret et nyt værktøj, som ifølge AT selv gør det ’lettere og hurtigere for virksomhederne at komme i gang med at lave deres arbejdspladsvurdering (APV)’.

I det nye værktøj får virksomhederne en noget kortere tjekliste end hidtil, og spørgsmålene – nu kun 7-20 spørgsmål – er målrettet de specifikke brancher. Selv om udarbejdelsen af APV’erne er et lovkrav, forsømmes det alligevel i mange især mindre virksomheder, hvor de ofte fremstår som en stor og tidkrævende opgave.

Det fremgår af omtalen på AT’s hjemmeside, at virksomhederne med det nye værktøj også selv kan redigere tjeklisterne, så resultatet bliver en liste med spørgsmål, der er skræddersyet til netop dem. Ud over at vurdere de arbejdsmiljøproblemer, den står overfor, giver det nye værktøj konkrete eksempler på løsninger fra virksomhedens egen branche – løsninger, som blandt andre AT’s tilsynsførende har bidraget med.

Værktøjet kan findes på apv.at.dk. Desuden opretter tilsynet en APV-hotline. På AT's hjemmeside fremgår det, at det nye APV-værktøj er et af de første synlige resultater af den brede politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats, der blev indgået i foråret.