Lyse tider for bygge-beskæftigelsen

Der er fortsat positive job-forventninger i byggeriet og for elinstallation

konjunktur 16-17

Midsommer nærmer sig, og beskæftigelsessituationen på bygge- og anlægsområdet – og ikke mindst for elektrikerne – ser lys ud og har gjort det længe. Og det bliver den ifølge Danmarks Statistik (DS) ved med at gøre.

I en omtale af konjunkturbarometret for maj fortæller DS, at situationen er ’i vater’. Der er altså ikke sket de store ændringer, og der er heller ikke udsigt til de store ændringer: Tallene er overordnet de samme som måneden forinden – og som året forinden.

Den sammensatte konjunkturindikator, der udtrykker forventningerne til beskæftigelse og vurderet ordrebeholdning de kommende tre måneder, viser, at området ’el-installation’ fortsat har positive forventninger med tallet 1. Når det gælder beskæftigelsen, er forventningerne med nettotallet 11 lidt lavere end i april (13), men på højde med tallet i marts. Søjlediagrammet herover viser beskæftigelses-forventningerne på området gennem det seneste år.

Hele bygge- og anlægsområdet har nettotallet 2, og det skyldes ikke mindst pæne tal hos især byggeentreprenører og vvs- og blikkenslagerforretninger. Det samlede område havde også nettotallet 2 i maj sidste år.

At konjunkturindikatoren rent faktisk er et ganske retvisende udtryk for udviklingen, fremgår af et kurvediagram med to kurver, som viser udviklingen i beskæftigelsen – henholdsvis den forventede og den faktiske. De to kurver (se herunder) følges temmelig præcist ad i hele perioden fra 2005 frem til nu.

konjunktur maj 17 kurver