Lov om arbejdsskadesikring mere brugervenlig

Bekendtgørelse om erstatninger efter arbejdsulykker udsendt

En lovændring, der gør det nemmere at få anerkendt skader efter arbejdsulykker, blev vedtaget i foråret. For nylig kom så den lovbekendtgørelse, der indeholder de nye vedtagelser.

hjelm ulykke erstatning

Arbejdstilsynet fortæller i en orientering, at den er udarbejdet for at gøre retstilstanden på området overskuelig og brugervenlig. Der er tale om en teknisk sammenskrivning af den tidligere lovbekendtgørelse og de ændringer, der siden er kommet til. En del af de indarbejdede ændringer træder først i kraft 1. januar 2020.

Ændringerne indebærer en tilbagevenden til kriterier, der gjaldt før, de i 2013 blev skærpet på grund af en dom i Højesteret. Ifølge hjemmesiden amid.dk betyder ændringerne også, at også forbigående skader, der ikke kræver behandling eller udløser erstatning, kan anerkendes som en arbejdsskade.

I forbindelse med vedtagelsen betegnede  Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, lovændringen som en sejr for fagbevægelsen, der vedholdende har kritiseret de ’åbenlyst urimelige vilkår’ og en ’uretfærdig praksis’. Der ventes nu en stigning i antallet af anerkendte arbejdsskader fra 50 til 80 procent af de anmeldte skader.