Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

På alle skoler, som udbyder elektrikeruddannelsen, er der et LUU-udvalg. Udvalgene er meget vigtige for uddannelserne.

Arbejdsmarkedets parter sidder i LUU-udvalget. Derfor er vi i Dansk El-Forbund repræsenteret i LUU. Udvalgene mødes 4 gange om året.

I udvalget sidder også en repræsentant for lærlingene, der går på skolen. En post, som er meget vigtig som lærlingenes 'talerør' og deres indflydelse. Er der ingen lærlingerepræsentant i LUU, er det et 'fattigt' LUU. 

I LUU sidder desuden en repræsentant fra skolens ledelse og en fra lærergruppen.

Udvalgets arbejdsopgaver

LUUs varetager forskellige arbejdsopgaver, såsom:

  • Godkendelse af de lokale undervisningsplaner (det er de planer, som ligger til grund for uddannelsens indhold og gennemførelse)
  • Godkendelse af de udbudte valgfag på skolen
  • Rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde.
  • Er "bindeleddet" for samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked

Et godt og velfungerende LUU er vigtigt for alle parter.
Dansk El-Forbund dækker løntab for svende og lærlinge i forhold til gældende regler, når de deltager til LUU-møderne.

Især for lærlinge i LUU

Som medlem af LUU behøver du  IKKE at gå på skolen, når der er møder i LUU, men du skal selvfølgelig være tilmeldt skolen.

Desuden er det smart, at du i lokalerne teori/praktik hænger en seddel op med dit navn og måden, man kan komme i kontakt med dig på, hvis du ikke skulle være på skolen i en længere periode inden et LUU-møde, så vil det være en god ide at komme forbi og tage en tur rundt i lokalerne, tømme din postkasse - både den fysiske som hænger på skolen, og din mail postkasse - som skolen (måske) har oprettet til dig.

Husk altid at aftale LUU-møderne med din mester/virksomheden, også når du uden for skoleperioderne kommer forbi skolen.