Feriekort og nye satser på fritvalgsordningen

Der udstedes ikke længere feriekort pr. 1. januar 2019. Ferien planlægges sammen med arbejdsgiveren, og så skal man fremover ”bestille” feriepenge via Feriepengeinfo.dk

Ændringerne skyldes forberedelserne til den nye ferielov, hvor alle informationer om feriepenge samles i Feriepengeinfo. Det betyder, at der ikke længere udstedes et feriekort som vi kender det, men at man fremover skal ”bestille” feriepenge via Feriepengeinfo.

Husk, at hvis du arbejder under Elektrikeroverenskomsten, er sidste frist for at modtage feriekort/kunne se fereipenge for optjeningsåret 2018 den 15. februar.

Parterne er ligeledes enige om, at såfremt medlemmer af Forbundet ikke modtager feriekort i henhold til ovenstående, retter Forbundet (afdelingen) henvendelse til TEKNIQ telefonisk eller skriftligt.

Hvis henvendelse til TEKNIQ ikke medfører, at feriekortet udstedes straks herefter, kan Forbundet udnytte sin ret til at indbringe virksomheden for Arbejdsretten.

Fritvalgsordningen i elektrikeroverenskomsten

Pr. 1. marts stiger fritvalgsordningen 0,6 %. For timelønnede til i alt 10,2 % (læs mere i §15 i EOK). For lærlingen stiger den til 4,25 % (læs mere i §17), for månedslønnede stiger den til 6,5 % (læs mere i bilag 1).

Andre overenskomster

Husk altid at tjekke DIN overenskomst, da der kan være andre forhold. Er du i tvivl, kontakt endelig afdelingen.