Sikkerheds- og miljøudvalg

Sikkerheds- og miljøudvalg

Kommisorium

Udvalget har til opgave at følge og koordinere forbundets og afdelingens indsats på sikkerhed og miljøområder. Derudover at følge lovgivningen på området, som har betydning for medlemmerne.

Udvalgets opgave er:

  • At fremkomme med forslag til afdelingens overordnede strategier for udvalgets arbejdsfelter.
  • At fremkomme med forslag og handlingsplaner til afdelingsbestyrelsen om virkeliggørelse af forbundets og afdelingens målsætning på området.
  • At følge og videreformidle lovgivningen og EU direktiver på området.
  • At fremkomme med forslag til ajourføring af forbundets og afdelingens målsætning på området.

Udvalgets arbejdsfelter:

  • Arbejdsmiljøet
  • Forebyggelse af arbejdsskader
  • Det ydre miljø
  • BST
  • BAR
  • El-sikkerhed

Udvalget er åben for interesserede. Alle som interesserer sig for arbejdsmiljø er velkomne.