Oplysnings- og organisationsudvalg

Oplysnings- og organisationsudvalget har til opgave at udvikle afdeling Storstrøm som organisation og styrke oplysningsarbejdet. 

Udvalget har ansvar for afdelingens tillidsmandsuddannelse. 
Udvalget har ansvar for afdelingens medlemshvervnings- og fastholdelsesaktiviteter. 

At fremkomme med strategier for udvalgets arbejdsfelter. 
At fremkomme med forslag og handling om virkeliggørelse af afdelingens målsætning. 
At følge samfundsudviklingen. 
At komme med forslag til ajourføring af afdelingens målsætning. 

Organisationen og dens udvikling. 
Det tværfaglige arbejde. 
Oplysningsarbejde. 
Tillidsmandsuddannelse. 
Medlemshvervning og medlemsfastholdelse. 

Medlemmer af Oplysnings- og organisationsudvalget


Jesper Petersen

Næstformand Kontorudvalgsmedlem Bestyrelsesmedlem Formand OOU
Planteskolevej 29
4600 Køge
20 61 51 74
Afdeling: 
Storstrøm


Dennis Fridthjof Storstrøm

Dennis Fridthjof

Afdelingsformand
55 35 43 42
Afdeling: 
Storstrøm


Johannes Jacobsen

Faglig sekretær
Torvestræde 7
4760 Vordingborg
55 35 43 40
Afdeling: 
Storstrøm


Jørgen T. Nielsen

Bestyrelsesmedlem Medlem af OOU Repræsentant Udd. udvalg EUC Sjælland
Kærrebjergvej 5
4200 Slagelse
22 61 06 06
Afdeling: 
Storstrøm


Søren Callesen

Bestyrelsesmedlem Formand Udd. udvalg Medlem af OOU
Østergade 53
4660 Store Heddinge
25 17 13 95
Afdeling: 
Storstrøm