Oplysnings- og organisationsudvalg

Oplysnings- og organisationsudvalget har til opgave at udvikle afdeling Storstrøm som organisation og styrke oplysningsarbejdet. 

Udvalget har ansvar for afdelingens tillidsmandsuddannelse. 
Udvalget har ansvar for afdelingens medlemshvervnings- og fastholdelsesaktiviteter. 

At fremkomme med strategier for udvalgets arbejdsfelter. 
At fremkomme med forslag og handling om virkeliggørelse af afdelingens målsætning. 
At følge samfundsudviklingen. 
At komme med forslag til ajourføring af afdelingens målsætning. 

Organisationen og dens udvikling. 
Det tværfaglige arbejde. 
Oplysningsarbejde. 
Tillidsmandsuddannelse. 
Medlemshvervning og medlemsfastholdelse. 

Medlemmer af Oplysnings- og organisationsudvalget

Jesper Petersen

Næstformand Kontorudvalgsmedlem Bestyrelsesmedlem Formand OOU
Planteskolevej 29
4600 Køge
20 61 51 74
Afdeling: 
Storstrøm
Dennis Fridthjof Storstrøm

Dennis Fridthjof

Afdelingsformand
Kirketorvet 9
4760 Vordingborg
55354342
Afdeling: 
Storstrøm

Jørgen T. Nielsen

Bestyrelsesmedlem Medlem af OOU Repræsentant Udd. udvalg EUC Sjælland
Kærrebjergvej 5
4200 Slagelse
22 61 06 06
Afdeling: 
Storstrøm

Johnni Larsen

Bestyrelsesmedlem Kontorudvalgsmedlem OOU
Irisvej 2
4863 Eskilstrup
20 80 08 94
Afdeling: 
Storstrøm

Jannik Skaaning

Bestyrelsesmedlem Medlem af OOU
Bøttemosevej 22
4690 Haslev
22921051