Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget i afdeling Storstrøm

 

Kommisorium

Udvalget har til opgave at følge og koordinere forbundets og afdelingens indsats på arbejdsmiljøområdet. Derudover at følge lovgivningen på området, som har betydning for medlemmerne.

Udvalgets opgave er:

  • At fremkomme med forslag til afdelingens overordnede strategier for udvalgets arbejdsfelter.
  • At fremkomme med forslag og handlingsplaner til afdelingsbestyrelsen om virkeliggørelse af forbundets og afdelingens målsætning på området.
  • At følge og videreformidle lovgivningen og EU direktiver på området.
  • At fremkomme med forslag til ajourføring af forbundets og afdelingens målsætning på området.

Udvalgets arbejdsfelter:

  • Arbejdsmiljøet
  • Forebyggelse af arbejdsskader
  • Det ydre miljø
  • Arbejdsmiljørådgivning
  • Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
  • El-sikkerhed

Udvalget er åben for interesserede. Alle som interesserer sig for arbejdsmiljø er velkomne.

Udvalgets medlemmer

Peter Bo Christiansen

Bestyrelsesmedlem Formand Arbejdsmiljøudvalg Skuemester
Katholmvej 5 E
4700 Næstved
22487215
Afdeling: 
Storstrøm
Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Faglig sekretær
Kirketorvet 9
4760 Vordingborg
55 35 43 41
Afdeling: 
Storstrøm

Maria Andersen

Lærlinge/ungdomsrepræsentant, bestyrelsen Arbejdsmiljøudvalg Uddannelsesudvalg
Torvestræde 5, 2.
4760 Vordingborg
61759926
Afdeling: 
Storstrøm

Christian Melby Larsen

Suppl. bestyrelsen Arbejdsmiljøudvalg Ungdom
H P Jensensgade 1
4800
20819627
Afdeling: 
Storstrøm