Udvalg

Afdelingens forskellige udvalg

Akkordudvalg

Udvalgsmedlemmer:

 • Søren Ellesøe Hansen
 • Mads Vang
 • Jonas Kjærgård
 • Thomas Hagen Pedersen 
 • Torben Offersen

Udvalgets idégrundlag:

 • At fremme akkordsystemets udbredelse.
 • At fremme forenkling af Landspriskuranten.
 • At formidle information og erfaringer mellem medlemmerne indbyrdes.
 • At formidle information og erfaringer mellem forbund og afdelinger indbyrdes. 

Lærlingeudvalg

Udvalgsmedlemmer:

 • Kasper Mikkelsen
 • Lærlinge og unge under 29 år

Ungdomsudvalg

Udvalgsmedlemmer:

 • Kasper Mikkelsen, Formand
 • Nikolai Villum, Repræsentant i Ungdommens Landsudvalg
 • Peter Lund Reckweg, Suppleant i Ungdommens Landsudvalg
 • Bjørn bech Andersen, Udvalgsmedlem
 • Joshua Christensen, Udvalgsmedlem

Sikkerheds- og miljøudvalg

Udvalgsmedlemmer:

 • Martin Fuglsang Jensen
 • Thomas Hagen Pedersen
 • Kim Pedersen
 • Jannik Hansen
 • Christian Møller Rasmussen

Udvalgets idégrundlag:

 • Udvalget vil arbejde for at begrænse arbejdsmiljøbelastningen, som medlemmer af afdelingen udsættes for.
 • Udvalget vil arbejde for at styrke arbejdsmiljørepræsentantens virke, samt følge op med information og stadig motivere arbejdsmiljørepræsentanterne til videreuddannelse.
 • Udvalget vil følge og tage stilling til lovgivning, som vedrører medlemmernes arbejdsmiljø samt stille krav til forbedring af lovgivning, overenskomster eller aftaler, der er til skade for arbejdsmiljøet.
 • Udvalget vil samarbejde med sidestillede udvalg.

Uddannelsesudvalg

Udvalgsmedlemmer:

 • Jesper E. Jensen

Udvalgets idégrundlag:

 • at rådgive skolen i spørgsmål om el-fagets grund- og efteruddannelser.
 • at bestemme indholdet i el-fagets uddannelser i samarbejde med skolen, ud fra El-fagets Uddannelsesnævns opstillede rammer.
 • at indstille udbud af valgfag for lærlingeuddannelsen til skolens ledelse.
 • at virke for samarbejde mellem skolen og det lokale erhvervsliv.