Temamøde nye standarder - Hent materiale her

Hent materialer fra temamødet 10. oktober 2016 i afdelingen

Der var fyldt i mødelokalet hos Lillebælt den 10. oktober 2016, hvor konsulent og diplomingeniør Johan Hakmann fra Dansk Energi fortalte om Nye bekendtgørelser - nye standarder.

Hent materialet her:
Dimensionering
Ny El-sikkerhedslov
Verifikation

Der er efterfølgende kommet en væsentlig oplysning fra et medlem vedrørende jordingsledere, se mailkorrespondance med Dansk Energi.