Feriekort og nye satser på fritvalgsordningen

Feriekort

Feriekort jf. Elektrikeroverenskomsten:

Husk, at hvis du arbejder under Elektrikeroverenskomsten, er sidste frist for at modtage feriekort for optjeningsåret 2017 den 15. februar.

Bilag 13: Aftale vedr. udstedelse af feriekort lyder:

I henhold til Elektrikeroverenskomstens § 16, stk. 6, skal feriekort udstedes senest umiddelbart efter optjeningsårets udgang.

Parterne er enige om, at bestemmelsen skal tolkes således, at feriekort skal være tilgængeligt for medarbejderen senest 15. februar.

Parterne er endvidere enige om, at arbejdsgiver kan anvende elektroniske feriekort via e-feriekort.dk som sendes til medarbejderens e-boks.

Såfremt medarbejderen ikke har mulighed for at modtage feriekort via e-boks, skal dette meddeles arbejdsgiver inden årets udgang, hvorefter papirferiekort udleveres eller fremsendes.

Parterne er ligeledes enige om, at såfremt medlemmer af Forbundet ikke modtager feriekort i henhold til ovenstående, retter Forbundet (Forbundet/afdeling) henvendelse til TEKNIQ (telefonisk eller skriftligt).

Hvis henvendelse til TEKNIQ ikke medfører, at feriekortet udstedes straks herefter, kan Forbundet udnytte sin ret til at indbringe virksomheden for Arbejdsretten.

Fritvalgsordningen i elektrikeroverenskomsten

Pr. 1. marts stiger fritvalgsordningen 0,7 %. For timelønnede til i alt 9,6 % (læs mere i §15 i EOK). For lærlingen stiger den til 3,65 % (læs mere i §17). Og for månedslønnede stiger den til 5,9 % (læs mere i bilag 1).

Andre overenskomster

Husk altid at tjekke DIN overenskomst, da der kan være andre forhold. Er du i tvivl, kontakt endelig fagforeningen.