Bilag om ferieloven fra foredrag

Fra temamødet den 17. januar 2019 om ny ferielov

Som lovet på temamødet den 17. januar 2019 lægger vi hermed links nedenfor til bilag og foredrag fra mødet.

God læselyst!