BESTYRELSE

Bestyrelsen for Dansk El-Forbunds Københavnsafdeling

En ikke helt fuldtallig afdelingsbestyrelse foran Tikøbgade nr. 9
 
VALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER
 
Formand
Lars Bæk
Dansk El-Forbund
Tlf. 35 86 50 29
Mobil 21 26 88 59
lab@def.dk

Niels Bergløv
Dansk El-Forbund
Tlf. 35 86 50 22
Mobil 40 45 63 16
nbe@def.dk

 

Lars Jensen
Dansk El-Forbund
Tlf. 35 86 50 24
Mobil 40 45 63 24
laj@def.dk

Lars Johansen
Dansk El-Forbund
Tlf. 35 86 50 20
Mobil 40 81 63 23
ljo@def.dk

 

Lars Kræmer
Dansk El-Forbund
Tlf. 35 86 50 34
Mobil 23 30 42 18
lak@def.dk

Karen G. Nielsen
Dansk El-Forbund
Tlf. 35 86 50 14
Mobil 40 81 63 14
kgn@def.dk

 

Niels Bo Nielsen
Dansk El-Forbund
Tlf. 35 86 50 36
Mobil 40 81 63 36

nbn@def.dk

 

 


EKSTERNE BESTYRELSESMEDLEMMER:

Niels-Jørgen Birkeslund
G4S
mulle1094@gmail.com

Ib Hesselholdt
Kemp & Lauritzen
hesselholdt@mail.tele.dk

   

Frank Jürgensen
Hareskov Electric
fmv9@live.dk

Per Kokborg
Region Hovedstaden
per.kokborg@gmail.com

    
Rene Gorski
Bravida
Renegorski66@gmail.com
Søren Mathiasen
Lindpro
dssm@pc.dk
    
Morten Rude
Kemp & Lauritzen
mortenrude@hyldenet.dk
Brian Schrøder
SPOT-installation
brianschroeder84@gmail.com
    

Stig Strøbæk
Novo Nordisk
ssn@novonordisk.com

John Møller Sørensen
Banedanmark
johnrype@webspeed.dk


SUPPLEANTER:

Flemming Henriksen
Kemp & Lauritzen
flhe@kemp.dk
FOTO PÅ VEJSøren Jensen
Uggerly
soeren.jensen88@gmail.com
    

FOTO PÅ VEJ

 

Danni Skov Strange
Høyrup og Clemmensen
Danniskov83@hotmail.com
FOTO PÅ VEJ

Frank Licht
G4S Security Services A/S
franklicht@mail.dk

 

    
Johnny Tindø
Bravida
jt@dbmail.dk
FOTO PÅ VEJChristoffer Vester Hansen
Bravida
installator@hotmail.dk