Arbejdsmiljørepræsentant netværksmøder 2019

AMR - kom til netværksmøder i 2019

Der afholdes netværksmøder den 27/2, 9/5, 24/9 og 20/11 i 2019 i afdelingen kl. 07.00-09.00. 

I anledning af AMR-året 2019 gives der dækning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.