8. marts 2020 - Det kønsopdelte arbejdsmarked

Invitation til konference

Der inviteres til konference om det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg søndag den 8. marts 2020 i København hos IDA, Kalvebod Brygge 31, Kbhvn. V-

Tilmeldingsfrist senest 1. marts til Pia Haandbæk, mail: piha@danskmetal.dk