Sådan gik generalforsamlingen 16. maj 2018

************************************************

Dansk El-Forbund Fyn afholdt 16. maj 2018 generalforsamling.
 
Gik du glip af beretningen, valgene eller de øvrige emner på generalforsamlingen kan du læse kort referat herunder...
 

1. Valg a af dirigenter:

Michael Frandsen og Sonny Lund Hansen

2. Beretning: 

Du kan læse formandens beretning her: Beretning 2018

3. Regnskab:

Blev omdelt, gennemgået og godkendt

4. Indkomne forslag:

Der var indsendt 3 forslag som alle var tænkt som forslag til den kommende kongres i Dansk El-Forbund. Forslagene omhandlede brugen af forbundets konfliktmidler, ønsket om en heltidsulykkesforsikring for forbundets medlemmer samt forslag om forbundssekretærernes deltagelse i hovedbestyrelsesmøderne.

Alle 3 forlsg blev vedtaget og indsendes efterfølgende som afdelingens kongresforslag til den kommende kongres.

5. Valg:

Følgende blev valgt:

a) Fagsekretær: Bo Laurberg

b) 5 bestyrelsesmedlemmer:

Torsten Smærup

Flemming Jensen

Lars S'ørensen

Ulrik Andersson

Vakant

c) Bestyrelsessuppleant: Benny Stubkjær Hansen (indtræder som bestyrelsesmedlem)

d) Bilagskontrollør: Dennis Fugl Hansen

6. Valg af kongresdelegerede:

Michael Vittrup Frandsen blev valgt som afdelingens 1. suppelant til den kommnede kongres.

7. Eventuelt:

Her blev der bl.a. rettet en stor tak til Henrik Jespersen, som udtrådte af bestyrelsen gr. ny beskæftigelse, samt Claus Ingemann Nielsen som fratrådte hvervet som bilagskontrollør.