Opstillede og andre indkomne forslag til generalforsamlingen

Modtaget inden fristens udløb 17. marts 2019

Pkt. 4 Indkomne forslag:
 
I henhold til forbundslovenes § 11 H, vedtager afdelingerne egne love. Disse må ikke stride imod forbundsloven.
 
Da kongressen i oktober 2018 besluttede ændringer i forbundslovene skal vi på afdelingens generalforsamling tilrette vores afdelingslove til kongressens vedtagelser. 
 
Bestyrelsen stiller derfor forslag om 3 ændringer til vore nuværende afdelingslove:

1) § 4e om afstemning på generalforsamling

4 E.

Ved afstemning på en generalforsamling har medlemmer, der kan være førtidspensionister og alderspensionister, men stadig fuldt betalende medlemmer, stemmeret, er valgbare og kan bestride et tillidshverv.

Medlemmer, som er fragået faget – det vil sige førtidspensionister og alderspensionister – har ikke stemmeret, er ikke valgbare eller kan bestride et tillidshverv.

Afdelingsbestyrelsen, Dansk El-Forbund Fyn


2) § 7 D om at man ikke kan bestride et fultidslønnet tillidshverv når man overgår til pension

7 D.

Man kan ikke bestride et fuldtidslønnet tillidshverv, når man kan overgå til folkepension eller overgår til efterløn, helbredsbetinget pension, eller anden form for pension eller i øvrigt forlader arbejdsmarkedet.

Ophør i hverv som lønnet tillidshverv indebærer tillige ophør fra samme tidspunkt i alle tillidshverv, som vedkommende er udpeget eller valgt som repræsentant til for afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen, Dansk El-Forbund Fyn


3) § 10c Prokura-regler

10 C.

Den økonomiansvarlige har det regnskabsmæssige ansvar og indestår for, at regnskabet føres og udarbejdes som fastsat af afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen har det regnskabsmæssige ansvar og meddeler prokura og regler for, hvorledes der kan hæves på konti tilhørende afdelingen. Beslutningsprocessen for meddelelse af prokura og regler sker i afdelingsbestyrelsen, og der udarbejdes i forbindelse hermed oversigter over de meddelte prokuraer og regler som en del af referat af et afdelingsbestyrelsesmøde.

Afdelingsbestyrelsen, Dansk El-Forbund Fyn


 

Pkt. 5 Valg:

Der er indkommet følgende forslag:

 

Dagsorden Pkt. 5

Tillidspost

Navn

Opstillet af:

Pkt. 5a

Afdelingsformand

Erling Jensen

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub Lindpro Fyn, Klub Trap
Middelfart, Klub OUH, Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn

Pkt. 5b

Fagsekretær

Sonny Lund Hansen

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub Lindpro Fyn, Klub Trap
Middelfart, Klub OUH, Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn

Pkt. 5c

Bestyrelses-
medlem

Poul Erik V. Kristensen

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub Lindpro Fyn, Klub OUH, Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn

Pkt. 5c

 

Bestyrelses-
medlem

Lars Hybjerg

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub Lindpro Fyn, Klub OUH, Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn

Pkt. 5c

Bestyrelses-
medlem

Jan Chr. Pedersen

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub Lindpro Fyn, Klub Trap Middelfart, Klub OUH, Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn

Pkt. 5c
Bestyrelses-
medlem
Svend Erik PedersenMiddelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub Lindpro Fyn

Pkt. 5c

Bestyrelses-
medlem

Jan Friis

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub Lindpro Fyn, Klub Trap Middelfart, Klub OUH, Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn

Pkt. 5c
Bestyrelses-
medlem
Christian ZeebergKlub Lindpro Fyn, Klub Trap Middelfart, Klub OUH, Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn

Pkt. 5d

Bestyrelses-
suppleant for 2 år

Dennis Fugl Pedersen

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub Lindpro Fyn, Klub OUH, Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn

Pkt. 5d
Bestyrelses-
suppleant for 1 år
Jan KirudKlub Linde El, Klub Bravida Byen Odense, Klub Lindpro Fyn, Klub OUH, G4S Montørklub Fyn, El-klubben v. Energi Fyn
Pkt. 5eBilagskontrollørMichael Vittrup FrandsenMiddelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub Lindpro Fyn, Klub OUH, Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn
Pkt. 5fBilagskontrollør-suppleantMorten Graae OlsenMiddelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub Lindpro Fyn, Klub OUH, Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn

valg er for 2 år medmindre andet er nævnt.