Opstillede og andre indkomne forslag til generalforsamlingen

Modtaget inden fristens udløb 9. marts 2020

 
Pkt. 4 Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag til punktet.
 
Pkt. 5 Valg:

Der er indkommet følgende forslag:

Dagsorden Pkt. 5

Tillidspost

Navn

Opstillet af:

Pkt. 5a

Fagsekretær

Bo Laurberg

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub OUH , Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn, Klub Linde El

Pkt. 5b

Bestyrelses-
medlem

Torsten Smærup

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub OUH , Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn, Klub Linde El

Pkt. 5b

Bestyrelses-
medlem

Flemming Jensen

Modtager ikke genvalg

Pkt. 5b

 

Bestyrelses-
medlem

Jan Kirud

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub OUH , Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn, Klub Linde El

Pkt. 5b

Bestyrelses-
medlem

Ulrik Andersson

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub OUH , Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn, Klub Linde El

Pkt. 5b
Bestyrelses-
medlem
Benny Stubkjær HansenModtager ikke genvalg

Pkt. 5b

Bestyrelses-
medlem

Dennis Fugl Pedersen

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub OUH , Klub Bravida Byen Odense, G4S Montørklub Fyn, Klub Linde El

Pkt. 5b
Bestyrelses-
medlem
Steen Hansen

Middelfart Byklub, El-klubben v. Energi Fyn, Klub OUH , Klub Bravida Byen Odense, Klub Linde El, Klub Intego Odense

Pkt. 5c

Bestyrelses-
suppleant for 2 år

Brian Andersen

El-klubben v. Energi Fyn

Pkt. 5c
Bestyrelses-
suppleant for 2 år
Steen HansenKlub Intego Odense
Pkt. 5dBilagskontrollørDennis Fugl PedersenG4S Montørklub Fyn
Pkt. 5dBilagskontrollørFlemming JensenEl-klubben v. Energi Fyn, Klub OUH

valg er for 2 år medmindre andet er nævnt.