Hvad er Seniorklubben ?

- måske noget for dig...

Dansk EL-Forbund Fyn
                                                                                                             Seniorklubben
                                                                                       Stiftet 25 April 1989.

Gode kollega.

Når du ikke ønsker at være på arbejdsmarkedet, men vælger at overgå som forbunds-medlem, er du velkommen til at deltage i Seniorklubben, for stadigvæk at bevare det sociale fællesskab med kollegaer, som du måske kender fra tidligere og stadig ønsker at bevare et forhold til faget.

I klubben mødes vi som regel den første og tredje tirsdag om måneden, hvor vi spiller billard eller bare får en god snak, eller deltager i Seniorhusets store vifte af tilbud.

Vores klublokaler er i Faglige Seniors lokaler i Seniorhuset i Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

Vi arrangerer møder af socialpolitisk art, f.eks. hvordan har vi det med seniorpolitik /boligpolitik eller lignende, hvis der er et emne, som vi gerne vil have belyst ved hjælp af en politiker.

Dette foregår for det meste sammen med Faglige Seniorer.

Vores forbund Dansk El-Forbund, har tilmeldt alle forbundsmedlemmer til Faglige Seniorer på landsplan.

Det drejer sig primært om at opbygge et nyt socialt netværk med andre kollegaer i klubben.

I forbindelse med det har vi to endagsudflugter om året, hvor vi inviterer vores samlever med til steder, som vi har en interesse i at besøge.

Et medlemskab koster på nuværende tidspunkt 220 kr. om året.

Eventuelt medlemskab kan foregå ved at kontakte et bestyrelsesmedlem eller ved at møde op på en af klubdagene.

Kontingent kan indbetales via netbank på reg. 5391 konto 0434407.

                     

Liste:
  • Bestyrelse
  • Dato for klubmøder i året.
  • Faglige Seniorer.

                                                                                                            Klubmedlem Jørgen Jensen