Generalforsamling 2020

10. september 2020

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 10. september 2020 kl. 19.00

(Udsat fra 19. marts 2020 + 25. juni 2020 gr. Coronasmitte/forsamlingsforbuddet)

Odin Havnepark, Mødefabrikken lokale 11, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse:

a. Fagsekretær Bo Laurberg----------------------------------------  (ønsker genvalg)

b. 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

    Torsten Smærup----------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Flemming Jensen--------------------------------------------------- (ønsker ikke genvalg)

    Jan Kirud--------------------------------------------------------------- (ønsker genvalg)

    Ulrik Andersson----------------------------------------------------- (ønsker genvalg)

    Benny Stubkjær Hansen------------------------------------------(ønsker ikke genvalg)

c. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år: -----------------------------  (vakant)

d. 1 Bilagskontrollør: Dennis Fugl Pedersen -------------   (ønsker genvalg)

6. Eventuelt

 

Forslag (herunder forslag til valg) som var indkommet rettidigt senest den 9. marts 2020 kan ses her på hjemmesiden...

Mødelokalet åbner kl. 18:30 hvor vi byder på en øl/vand og en sandwich.

Mødet afholdes naturligvis med forbehold for myndighedernes anbefalinger...

På bestyrelsens vegne

Erling Jensen