Generalforsamling 2019

Dagsorden

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00

Odin Havnepark, Mødefabrikken lokale 11, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse:

a. Formand Erling Jensen------------------------------------------------------ (ønsker genvalg)

b. Fagsekretær Sonny Lund Hansen----------------------------------------  (ønsker genvalg)

c. 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

    Poul Erik V. Kristensen------------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Lars Hybjerg-------------------------------------------------------------------   (ønsker genvalg)

    Jan Chr. Pedersen------------------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Svend Erik Pedersen---------------------------------------------------------  (ønsker genvalg)

    Jan Friis-------------------------------------------------------------------------   (ønsker genvalg)

d. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år: Dennis Fugl Pedersen------------  (ønsker genvalg)

e. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år: ----------------------------------------   (vakant)

f. 1 Bilagskontrollør: Michael Vittrup Frandsen ------------------------   (ønsker genvalg)

g. Bilagskontrollør suppleant: Morten Graae Olsen--------------------  (ønsker genvalg)

6. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, samt forslag til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen - senest den 17. marts 2019 kl. 9:00.

NB: Forslag, herunder forslag til valg, vil efter den 18. marts 2019 være tilgængelig på afdelingens hjemmeside www.def.dk/fyn

Mødelokalet åbner kl. 18:30 hvor vi byder på en øl/vand og en sandwich.

På bestyrelsens vegne

Erling Jensen