Virtuel undervisning svigter praksisfagligheden. Ny politisk aftale kan forlænge både grundforløb og hovedforløb

Den nuværende corona-nedlukning rammer skævt, og volder en del problemer for landets lærlinge, som ikke kan få ordentlig praktisk undervisning i det virtuelle rum. Ny aftale giver mulighed for ekstra undervisning på grundforløbet og op til svendeprøven.

I de seneste uger har debatten om unges trivsel og læring under vinterens nedlukning fyldt meget. Flere børn og unge er præget af mistrivsel, og den virtuelle undervisning på skolerne har gjort, at mange unge er kommet bagud med studierne.

Sidstnævnte forhold rammer landets lærlinge særligt hårdt, fordi det åbenlyst er sværere at tilrettelægge praktisk undervisning end teoretisk undervisning i det virtuelle rum.

Det er så at sige lettere at analysere Michael Strunge over teams, end det er at lære, hvordan man monterer forfradåser.

Med den nye aftale får skolerne større frihed til at tilpasse undervisningen til den nuværende situation. Det indbefatter bl.a., at skolerne nu kan forlænge GF2 med to uger, hvis de skønner, at det er nødvendigt. Ydermere har du mulighed for at lave fire ugers individuel forlængelse af GF2, målrettet lærlinge, for hvem to uger ikke er nok. Samt give supplerede undervisning til de lærlinge som skal til svendeprøve og mangler praktisk undervisning i den sidste skoleperiode. Desuden giver aftalen mulighed for forlængelse af den ekstraordinære SKP-ordning.

Der er tale om en ambitiøs aftale, som helt tydeligt imødekommer nogle af de problemer, som unge oplever ude på landets erhvervsskoler i øjeblikket. Aftalen er meget fleksibel, og derfor vil det være skolerne, som skal implementere aftalen. De punkter i aftalen, som handler om forlængelse af GF2 og hovedforløbet er ikke tvang, men derimod en mulighed, som skolerne kan vælge at gøre brug af. Aftalen gælder frem til sommeren 2021.

Derfor vil du som lærling skulle kontakte skolen, hvis du er i tvivl om, hvad aftalen betyder for dig.

Den fulde aftale kan læses her.