Vejledende Lønberegner for lærlinge

    Mange lærlinge får ikke den løn, de har ret til

    Flere får blandt andet for lav timeløn. Tjek din mindsteløn ved at udfylde felterne nedenfor, og se, hvilken løn, du som minimum skal have. Der kan dog sagtens være flere fejl på din lønseddel, som betyder, at du får for lidt udbetalt. Som medlem kan du altid bruge din lokalafdeling til at få vejledning til at gennemskue din lønseddel og få hjælp til at få rettet op på evt. fejl på din lønseddel.

    Kontakt din lokalafdeling og for råd og vejledning.