SKP-lærlinge kan se frem til markant lønforhøjelse efter nytår

Der er ekstra god grund til at skåle i champagne på årets sidste dag, for allerede fra januar kan SKP-lærlinge forvente en markant lønstigning.

Billedet viser unge elektrikere, som lærer praktisk om solceller på Den Jydske Haandværkerskole

Fagbevægelsen, Arbejdsgiverne og Regeringen indgik en trepartsaftale i november sidste år, som afsætter 80 mio. kr. til en højere SKP-ydelse. Det betyder, at elever, der mangler en læreplads, nu kan se frem til en betragtelig lønforhøjelse. De nye satser træder i kraft i januar 2022.

Hidtil har det været sådan, at lærlinge fra udvalgte erhvervsuddannelser – herunder elektrikeruddannelsen – som ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan blive optaget i skolepraktik, hvor der gives en ugentlig ydelse. Skolepraktikydelsen har hidtil bestået af én sats for lærlinge under 18 år og én højere sats for lærlinge på 18 år og derover.

Som reglerne er i dag, får Lærlinge under 18 år 770 kr. om ugen, mens lærlinge over 18 år får 1.843 kr. om ugen. Alle SKP-lærlinge kan se frem til en lønstigning efter nytår, men lønstigningen vil ikke være lige stor for alle.

I den nye model arbejder man med flere satser, som løbende stiger i takt med at lærlingen når længere i sit uddannelsesforløb. På den måde bidrager den nye model til at reducere forskellen mellem ydelsesniveauet og lærlingelønnen, som ellers hidtil blot er vokset, når lærlingen stiger en lønsats. Konkret vil skolepraktikydelsen for lærlinge fra 18 år stige med ca. 160 kr. om ugen for 1. lærlinge og ca. 1.000 kr. om ugen for 4. års lærlinge.

Se forskellen på de nye og de gamle satser her:

Lærlinge under 18 år:

Gamle satser

Nye satser

Forskel i procent

770 kr. pr. uge

854 kr. pr. uge

10,91 %

 

Lærlinge over 18 år:

 

Gamle satser

Nye satser

Forskel i procent

1. år af hovedforløb

1.843 kr. pr. uge

2.045 kr. pr. uge

10,96 %

2. år af hovedforløb

1.843 kr. pr. uge

2.250 kr. pr. uge

22,08 %

3. år af hovedforløb

1.843 kr. pr. uge

2.489 kr. pr. uge

35,05 %

4. år og derover af hovedforløb

1.843 kr. pr. uge

2.930 kr. pr. uge

58,98 %