Robotteknik

Kursusafholder: Den Jydske Haandværkerskole

Kursusindhold:

På dette kursus vil du få en grundlæggende viden og forståelse for installation og programmering af robotceller. Undervisningen vil både bestå af teori og praksis, hvor du får mulighed for at arbejde med x- robotter

Krav til fagligt niveau:

Du skal gå på eller have gennemført GF2 for at kunne deltage

Det vil du lære

  • Mindre hands-on programmeringsopgaver og tilretninger i en robotprogrammeringsopgave via et touchpanel eller programmeringsenhed.
  • Forståelse for risikovurdering på en robot/robotcelle og tilhørende værktøjer.
  • Grundlæggende viden om reglerne for sikkerhed på robotter og robotceller, herunder orientering om afstand fra robot til sikkerhedshegn, lysgitres reaktionstid samt reglerne for nødstop.

Grundlæggende idriftsættelse af en robot og tilslutning af periferudstyr på robottens 1/0-moduler.

Se DJH's robotter i arbejde