Pas på med din underskrift: Søg vejledning ved din lokalafdeling.

En underskrift er næsten altid bindende, og derfor skal du som lærling passe på, hvis din chef vil have dig til at skrive under på en fratrædelsesaftale ifm. at din uddannelsesaftale ophæves.

viser billede af lærling, som skriver under på fratrædelsesaftale

Det er faldet Dansk El-Forbund for øje, at flere og flere virksomheder beder sine ansatte om at skrive under på en ’fratrædelsesaftale’ når samarbejdet i firmaet lakker mod sin ende. Typisk vil indholdet af en sådan aftale indbefatte, at man ikke efterfølgende kan rejse krav mod arbejdsgiveren. Her skal du være på vagt! For når du sætter dit navn på et stykke papir, så kan det være bindende – også selvom aftalen i virkeligheden stiller dig dårligere.

Til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav

Der er som sådan ikke noget galt med fratrædelsesaftaler i sig selv, og i nogle tilfælde kan de være ganske hensigtsmæssige. Men det vil normalvis kræve, at aftalen stiller dig bedre end ved en normal opsigelse. Det kan være svært at gennemskue for det enkelte medlem – og desværre oplever vi i stigende grad, at aftalerne stille arbejdsgiveren væsentligt bedre og medlemmer væsentligt dårligere.

Hvis du oplever formuleringer i en fratrædelsesaftale i retning af: ”til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav”, bør det få alarmklokkerne til at ringe og derfor bør du være ekstra varsom.

Dansk El-Forbund har derfor følgende tre råd til dig som lærling: 1. Læs altid aftalen grundigt igennem, 2. spørg din tillidsrepræsentant om hjælp og/eller 3. kontakt din lokalafdeling.  

Undtagelser

Husk på, at når du underskriver en aftale, så er det som udgangspunkt bindende. Men der findes dog undtagelser, som kan tilsidesætte en indgået fratrædelsesaftale. Dette kan eksempelvis ske, hvis det anses som urimeligt at gøre aftalen gældende. Det er dog en snæver undtagelse, og med tidligere afgørelser som både er faldet ud til arbejdsgivers og arbejdstagers fordel.

Typisk vil domstolene vi deres vurdering lægge vægt på det konkrete indhold af aftalen, hvad der er blevet drøftet i forbindelse med aftalen, om medlemmet har følt sig presset til at skrive under og om medlemmet har fået bistand ifm. aftalens indgåelse. For lærlinge vil det givet gøre sig gældende, at en række vilkår er fastsat i erhvervsuddannelsesloven og at lærlinge alt andet lige må forventes at have sværere ved at gennemskue konsekvenserne ved at indgå en fratrædelsesaftale.

Har du allerede skrevet under?

Hvis du har skrevet under på en fratrædelsesaftale, og er i tvivl om, hvorvidt den er urimelig og gyldig, så bør du tage kontakt til din lokalafdeling. Måske er det stadig muligt at rejse krav, hvis det skulle være relevant for dig.

Følgende er et eksempel på aftalevilkår, som kan tilsidesættes som urimelige ifm. ophævelser af uddannelsesaftaler:

”I tilknytning til denne aftale har parterne drøftet eventuelle udeståender og er enige om, at ingen af parterne har nogen økonomiske krav på hinanden i anledning af læreforholdets ophævelse eller uddannelsesforholdet i øvrigt”.