Ny trepartsaftale afløser ekstraordinær Corona-hjælp til lærlinge

Tilbage i maj blev der indgået en ekstraordinær stor midlertidig aftale, som skulle holde hånden under lærlinges praktikpladser. Den udløb imidlertid ved årsskiftet, og erstattes nu af en varig aftale, som skal skabe flere lærepladser.

Billedet viser en ung aktiv i Dansk El-Forbund

I starten af Coronakrisen så vi et stort fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, og mange elektrikerlærlinge følte, at fundamentet for deres uddannelse smuldrede under dem. Nu træder ny ambitiøs aftale i kraft, som skal sikre en varig forbedring af erhvervsskoleelevernes muligheder for at få en praktikplads.

I den midlertidige aftale fremgik det, at man fra maj 2020 til januar 2021 ville hæve den refusion, som virksomhederne modtog, når lærlingen var på skole med 20 %. Med den nye aftale sikres det, at vi ikke blot går tilbage til tilstanden før Corona. AUB-refusionen stiger nu med 7 % i 2021 og med 2 % fra 2022 og frem.

Under den ekstraordinære bevilling, som var fastsat i aftalen fra maj, kunne virksomheden modtage lønrefusion, mens lærlingen ikke var på skole. Det frafalder med den nye aftale, da virksomheden nyder godt af lærlingens arbejdskraft i de perioder, hvor denne indgår i produktionen.

Udover disse økonomiske ændringer slå den nye trepartsaftale også fast med syvtommersøm, at ansvaret for at finde praktikpladser nu placeres entydigt hos skolen. Således hviler ansvaret ikke længere alene på lærlingens skuldrer.