Ny overenskomst 2017-2020

Den ny overenskomst er nu vedtaget. Se, hvad det betyder for lærlinge

Et flertal af medlemmerne i Dansk El-Forbund har stemt ja ved urafstemningen om de nye overenskomster. Det står klart, efter at afstemningen lukkede ved midnat onsdag den 19 april. I alt stemte 54,39 procent af medlemmerne ja til deres nye overenskomst, mens 45,61 procent stemte nej. Læs om ændringerne i elektrikeroverenskomsten herunder.  

Mindstebetalingen for lærlinge

Mindstebetalingen for lærlinge stiger med 1,7% i hvert af årene 2017, 2018 og 2019.
Satser for forskudt tid, fleksibel arbejdstid, overarbejde, udrykningstillæg og rådighedsvagt stiger også.  De stiger alle med 1,7% i hvert af årene 2017, 2018 og 2019.

Fritvalgskonto

Opsparingen til fritvalgskontoen stiger  i løbet af perioden med:

+     0,7% den 1. marts 2017
+     0,7% den 1. marts 2018
+     0,6% den 1. marts 2019

Pension når du fylder 20 år

Lærlinge omfattet af Elektrikeroverenskomsten bliver omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser, når de fylder 20 år samt har arbejdet under Elektrikeroverenskomsten i 6 måneder eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde.
En lærling, der indgår en uddannelsesaftale forud for det fyldte 20. år, vil, indtil de fylder 20 år, være omfattet af de allerede eksisterende forsikringsordninger i overenskomsten. Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2018.

Bedre praktikmuligheder for lærlinge

Som en forsøgsordning afsættes der et rammebeløb fra Elkompetencefonden til at yde støtte til ansættelse af lærlinge, når der indgås en ordinær uddannelsesaftale eller en restlæreaftale, hvor der minimum er en restlæretid på tre år. Tilskuddet fastsættes til ca. 7.000 kr. og gælder for uddannelsesaftaler fra den 1. august 2017 og til den 31. juli 2018. Det vil koste ca. 6,6 mio. kr.

Andre overenskomster

Er du omfattet af industriens overenkomst, kan du finde protokollaterne her. Øvrige overenskomster bliver tilgængelig på def.dk snarest.