Ny Modulbygger på elektrikeruddannelsen

Nyt digitalt værktøj skal skabe overblik og forhindre fejl, når virksomhed og lærling sammen vælger moduler på elektrikeruddannelsen.

Billede af undervisningssituation

Den nye modulbygger kan tilgås her

Digitalisering, automatisering og smarte installationer har gjort allerede eksisterende opgaver i el-faget mere komplekst. Samtidig skyder behovet for el-tekniske kompetencer konstant frem på nye områder. Eksempelvis i den grønne omstilling. Derfor opstår der et krydspres: el-faget skal på én og samme tid bliver bredere og mere specialiseret.

Løsningen på den nye elektrikeruddannelse var øget individuel specialisering. Her tog man de gamle fire specialer og erstattede med over 30 moduler. Men når man som lærling skal vælge sine moduler, kan det hurtigt virke som et uoverskueligt puslespil med alt for mange brikker. Det er klart, når man tænker på, at de 32 moduler på elektrikeruddannelsen indtil nu har været sammensat på mere end 900 forskellige måder!

Hvad kan jeg som lærling bruge Modulbyggeren til?

Den nye modulbygger er hovedsageligt henvendt til virksomhederne, og har til formål at skabe overblik over lærlingens uddannelsesforløb fra start til slut. Platformen er derfor koblet op på virksomhedens NemId. Men derfor er det alligevel en god ide, at du som lærling går ind og prøver det nye system. Du kan nemlig selv sammensætte forskellige kombinationer af moduler – uden at logge ind!

Du har nemlig ikke helt frit valg, når det kommer til sammensætningen af dine moduler. Det skyldes dels, at du skal blive enig med din virksomhed om, hvilke moduler i sammen vælger. Men det skyldes også, at alle kombinationer af moduler ikke er mulige. Det er nemlig sådan, at et tilvalg af ét modul godt kan betyde et fravalg af et andet. Nogle moduler kan kun tilgås, hvis et andet er bestået først. Dertil kommer, at virksomheden skal være godkendt til specifikke moduler, hvilket også begrænser dit handlerum. I dag kan du vælge to moduler, som virksomheden ikke er godkendt til.

Det smarte ved Modulbyggeren er, at den tager højde for alle disse ting på én gang. Og derfor så forhindrer den dig i at lave sammensætninger, som ikke er mulige. Dermed kan du bruge modulbyggeren til at teste forskellige kombinationer af, inden du skal vælge sammen med mester eller den uddannelsesansvarlige i virksomheden.

Har du allerede valgt dine moduler, så skal du være opmærksom på, at du godt kan ændre i dine moduler i kølvandet på H1, hvis du altså kan blive enige med mester om det. Modulbyggeren tager også højde for skift af moduler, ligesom den tager højde for valg af ekstramoduler via erhvervsrettet påbygning.

Hvad er fordelen for virksomheden?

Modulbyggeren har en række smarte funktioner, som kan komme virksomheden til gavn. Hele formålet med platformen er at skabe fuldt overblik over lærlingens uddannelsesforløb. Og har man som virksomhed ansat flere lærlinge, så kan platformen bruges til at samle oplysninger om alle virksomhedens lærlinge, så man har alle informationerne samlet ét sted.

Værktøjet kan også bruges til at indgå selve uddannelsesaftalen mellem virksomhed og lærling. Ved valg af moduler tager platformen højde for, hvilke moduler virksomheden er godkendt til. Virksomheden kan følge lærlingenes uddannelsesforløb – også mht., hvor og hvornår lærlingene skal på skole.

Hovedparten af landets erhvervsskoler anvender nu redskabet, men der er stadig enkelte skoler, som endnu ikke anvender det. Derfor er nogle lærlinge endnu ikke oprettet i systemet.