Må jeg arbejde med spænding på?

Det er lovligt, men lærlinge er typisk ikke kvalificeret til at arbejde med spænding på

Inden du påbegynder en arbejdsopgave, hvor du skal arbejde med spænding på, bør du spørge dig selv, om det er absolut livsnødvendigt at udføre opgaven med spænding på. Sikkerhedsstyrelsens og Dansk El-Forbunds  klar tolkning af lovgivningen er, at lærlinge typisk ikke er kvalificeret til at arbejde under spænding.  Derfor: Lærlinge bør ikke arbejde under spænding.  

Hvis ikke det umiddelbart er muligt, at slukke for strømmen, så vent til et senere tidspunkt, hvor du kan arbejde spændingsløst. Ofte kan god planlægning af opgaverne betyde, at du har mulighed for at udføre opgaven senere uden spænding. Husk at sikre dig, at tavlen ikke kan genindkobles, mens du arbejder. 

Arbejder du under spædning skal det ske under opsyn af sagkyndig person. Det vil sige, at den sagkyndige person skal kigge dig over skulderen, mens du laver dit arbejde. Samtidig skal den sagkyndige person også instruere dig grundigt inden, du går i gang. 

Er du endnu ikke fyldt 18 år, må du IKKE arbejde med spænding på, og din mester skal finde en anden, som kan udføre opgaven.

Skulle uheldet være ude, og du får stød, skal du straks kontakte skadestuen eller lægen, så du kan blive undersøgt. Selv små stød kan forårsage stor skade.

Hvis du er nødt til at arbejde med spænding på
Du skal være under opsyn

Når du er lærling, skal du hele tiden være under opsyn af en sagkyndig.

Lav en risikovurdering

Inden du påbegynder arbejdsopgaven, så foretag en risikovurdering. Hvordan kan du minimere risikoen for at få stød? Er du f.eks. under pres på grund af tid, en kunde, svend eller lignende? Er der risiko for, at du kan blive forstyrret under arbejdet? Er der ryddet på og omkring det sted, du skal arbejde under spænding? Osv.

Du skal have det rigtige udstyr

Det kan f.eks. være værktøj, der ikke kan lave kortslutning, fordi det er isoleret. Det kan være udstyr som beskyttelsesbriller, isolerede handsker, en isolerende stige, en isoleret måtte at stå på, osv.

Du skal have kvalifikationerne

Det er din mesters ansvar at sikre sig, at du har de nødvendige kvalifikationer til at arbejde med spænding på, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Din mester kan f.eks. træne dig i at arbejde med spænding på, uden at der reelt er det. Tal med din mester eller arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan du kan træne.

Hvis du er fyldt 16 og under uddannelse

Hvis du er under 18 år, må du ikke arbejde med spænding på. Hvis du er under uddannelse, er fyldt 16 år og er instrueret i opgaven, må du udføre måling og fejlsøgning under spænding. Men du skal være under opsyn af f.eks. en udlært elektriker med erfaring på området.

Stød kan have alvorlige konsekvenser

Strøm kan forårsage rigtig stor skade på din krop. Ud over de synlige skader er der også en række skjulte skader, som stød kan forårsage. Ofte skelner man mellem akutte skader, som er de skader, der opstår umiddelbart efter, at du har fået stød, og senskader, som kan opstå flere måneder efter, at du fik stødet. Hvor alvorlige skaderne er, afhænger af spændingen, strømstyrken og varigheden af strømstødet. Men selv små stød kan påvirke din hjerterytme og øge risikoen for f.eks. hjertestop. Så skulle du alligevel få stød, så skal du straks kontakte skadestuen eller en læge samt orientere din mester eller arbejdsmiljørepræsentant om stødet.

Kampagne: STOP stød!

Alt for mange lærlinge får stød. Derfor har Dansk El-Forbund Ungdom iværksat en kampagne, så vi kan nedbringe antallet af lærlinge, der får stød. Kun på den måde kan vi forebygge stødulykker. Læs mere om kampagnen, og hvad du kan gøre som lærling:


 

Det kan nogle gange være svært at sige fra over for mester eller svend, hvis de synes, at arbejdet sagtens kan udføres under spænding. Men det er vigtigt, du siger fra. Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser for dig at få stød. Og man kan sagtens blive en dygtig elektriker uden at arbejde underspænding. 

Møder du modstand på arbejdspladsen, eller har du brug for et godt råd, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller lokalafdeling. Vi er til for dig og står klar med råd og vejledning.