Lønstatistik: lærlinge tjener sjældent mere end mindstesatsen

Dansk El-Forbund har endnu engang gennemgået tallene for årets lønstatistik for lærlinge. Årets resultat fortsætter i samme spor som sidste år, og viser at lærlinge sjældent tjener mere end mindstesatsen i overenskomsten.

Billedet viser Ungdomsformand, Mathias Vinholt, og Landsudvalgsmedlem, Mikkel Eriksen, på kampagne på Topmødet

 

Har du glemt din lærling?

På baggrund af tal fra sidste års lønstatistik lavede Dansk El-Forbund Ungdom en kampagne på det store Topmøde for Tillidsvalgte, som Dansk El-Forbund afholdte tidligere på efteråret. Da Tillidsvalgte fra hele det ganske land ankom til topmødet blev de mødt af unge elektrikerlærlinge, som spurgte: ”har du glemt din lærling?”.

Årsagen til det lidt provokerende spørgsmål kommer sig af den meget lave andel af elektrikerlærlinge, som tjener mere end mindstesatsen i overenskomsten. Hertil kan man jo spørge: Hvis lærlingene får præcist, hvad de har krav på, er alt så ikke i skønneste orden? Til det er svaret nej.

I overenskomsterne bliver fagforeningen og arbejdsgiverne enige om nogle mindstesatser for løn. Det vil sige, at det klart vil være i strid med overenskomsten, hvis arbejdsgiver betaler mindre end mindstesatsen. Men ude lokalt aftaler man typisk en markant højere løn. Derfor vil du også sjældent se en elektrikersvend, som kun tjener mindstesatsen i overenskomsten.

Dansk El-Forbund Ungdoms kampagne vakte opsigt på Topmødet, men heldigvis kunne landets Tillidsvalgte godt se, at overskriften var skrevet med et glimt i øjet. Rigtig mange kom forbi ungdommens stand på mødet, og det første til mange gode snakke om lærlingelønnen.

Resultatet af årets lønstatistik

Når det kommer til lærlingene i Dansk El-Forbund, viser det sig at mindstesatsen i overenskomsten mere ligner en ’normalløn’. Det betyder, at man sjældent forhandler yderligere lønforhøjelser til lærlinge ude lokalt.

Her kan du se, hvor stor en del af lærlingemedlemmerne, der faktisk tjener mere end mindstesatsen i overenskomsten.

kun 9 % af lærlingene tjener mere end mindstesatsen

Ser man på alle de overenskomster, som Dansk El-Forbund indgår, er det kun 9% af lærlingene, som formår at hive ekstra hjem i lønningsposen. Modsat ser vi 91 % af lærlingene, som ikke får en rød reje mere, end de har krav på.

Hvis man gik og håbede på, at tallene så bedre ud for lærlinge, der er ansat på Elektrikeroverenskomsten, så tog man fejl. Det område, som elektrikeroverenskomsten dækker, er klart det område, hvor der er flest lærlinge. Her taler tallene sit tydelige sprog. Kun 6 % af lærlingene tjener mere, end mindstesatsen. Imens må hele 94 % af lærlingene tage sig til takke med mindstesatsen. 

kun 6 % af lærlingene op EOK tjener mere end mindstesatsen