Lærlingenes lønstatistik: Forsvindende få får mere i løn end overenskomsten tilsiger

Dansk El-Forbund har skruet gevaldigt op for arbejdet med at indsamle svar fra lærlinge til dette års lønstatistik. Og det har været en bragende succes: antallet af indberetninger er steget med 259 %, men resultatet af analysen viser ikke ligefrem noget s

Den overenskomstmæssigt fastsatte lærlingeløn er formelt set en minimumsløn – ikke en normalløn. Det betyder, at der er rum for at hæve lønnen, når man ude lokalt laver kollektive og individuelle lønforhandlinger. Men når man dykker ned i lærlingenes besvarelser, falmer glansbilledet; de fleste lærlinge må gå tomhændet fra de lokale lønforhandlinger.  

Blandt lærlingenes besvarelser er det kun 13 %, som får mere end minimumslønnen. De resterende 84 % af lærlingene svarer, at de specifikt får mindstelønnen for deres arbejde, mens 3 % angiver, at de betales mindre end minimumslønnen.

Zoomer man ind på de lærlinge, som går på overenskomsten med TEKNIQ, forstærkes tendensen. Her er det kun 6,7 %, som modtager mere end overenskomsten tilsiger. Sorterer man voksenlærlingene fra i statistikken, fremgår det, at 93,5 % af lærlingene ikke får én krone mere, end de har krav på.

Billedet viser en graf over andelen af lærlinge som går til minimumslønnen på EOK
Det statistiske arbejde er foretaget af Christoffer Nielsen