Kampagne: STOP stød!

3 ud af 4 lærlinge har fået livsfarlige stød. Derfor har Dansk El-Forbund Ungdom iværksat en kampagne, så vi kan nedbringe antallet af lærlinge, der får stød.

Det er desværre et faktum, at tre ud af fire lærlinge har fået stød. Og strømstød – selv de umiddelbart ubetydelige – kan have alvorlige konsekvenser for dig og din funktionsevne. I sidste ende kan de faktisk koste dig livet.

Drop spændingen og pas på dig selv

For at kortlægge omfanget af, hvor mange lærlinge der har fået stød, har DEF Ungdom derfor foretaget en undersøgelse blandt elektrikerlærlinge på erhvervsskolerne rundt om i landet. Undersøgelsens resultat, der ligger til grund for kampagnen, vil blive offentliggjort senere på året. Men tendensen er klar: bare i den første praktikperiode havde mange lærlinge oplevet at få stød. Og vi ønsker ikke, at du bliver den næste!

Med kampagnen vil vi arbejde for at forebygge, at I lærlinge får stød og oplyse dig om, hvad du skal gøre, hvis du skulle få stød.

 

 

Drop spændingen og pas på dig selv

Hjælp dig selv og dine kammerater – mind hinanden om, at I skal arbejde spændingsløst. Og er det absolut livsnødvendigt at arbejde under spænding, så følg guiden nedenfor.

Mere om kampagnen STOP stød!
Sådan kan vi forebygge stødulykker

Ude på arbejdspladsen kan du ofte opleve, at din mester eller svend synes, at man sagtens kan arbejde under spænding. Det er en udbredt holdning, som vi skal ændre på! For konsekvenserne af strømstød – selv de små – kan være meget alvorlige. Især fordi mange skader er usynlige eller først kan mærkes efter noget tid. Men vi kan forebygge de mange stødulykker. Ved at sige fra over for mester eller svend kan vi ændre holdningen derude. Planlæg arbejdsopgaverne – så kan I ofte arbejde spændingsløst på et senere tidspunkt. Tag forholdsregler og hjælp hinanden. Og skulle du alligevel få stød, så følg vores guide og sørg for at få stødet registreret. På den måde kan Dansk El-Forbund kortlægge det fulde omfang af stødulykker og deres konsekvenser. Og i tilfælde af, at du skulle få skader eller blive syg af det/de stød du har fået, kan registreringen bruges som dokumentation i en evt. erstatningssag.

Sig fra over for mester eller svend

Er det absolut livsnødvendigt at udføre opgaven med spænding? Sandsynligvis ikke, men din mester eller svend vil måske være uenig. Eller måske er holdningen bare ”Det kan man da sagtens – man tager ikke skade af et rap over nallerne”, og så kan det være svært at sige fra. Men det er vigtigt. Kan du ikke finde modet til at sige fra, så tal med din arbejdsmiljørepræsentant eller lokalafdeling i Dansk El-Forbund. Vi er til for dig og står klar med råd og vejledning.

Vejledning, hvis du er nødt til at arbejde med spænding på

Inden du påbegynder en opgave, hvor du skal arbejde med spænding på, så spørg først dig selv, om det er absolut livsnødvendigt at udføre opgaven under spænding. Ofte kan god planlægning af arbejdsopgaverne betyde, at du kan arbejde spændingsløst på et senere tidspunkt. Hvis det alligevel er absolut nødvendigt at arbejde med spænding på, er det vigtigt, at du tager nogle forholdsregler. Er du ikke fyldt 18 år, må du slet ikke arbejde med spænding på. Er du fyldt 18 år, så sørg bl.a. for at lave en risikovurdering og have det rette udstyr. Og så skal du huske, at du ikke må være alene under arbejdet. Find hele guiden her:

Guide, hvis du skulle få stød

Er uheldet ude, og du har fået stød, skal du straks tage på skadestuen eller til en læge. Og så skal du orientere din mester og arbejdsmiljørepræsentant, som skal følge op på ulykken. Derudover skal stødet anmeldes/registreres – det er vigtigt, hvis vi skal forebygge stødulykker. Læs hele guiden her:

Derfor skal stød altid registreres/anmeldes

Dit stød skal altid registreres eller anmeldes, og det er din mesters ansvar. Desværre bliver de fleste stød ikke anmeldt eller registreret – ofte fordi det opleves som pinligt eller ubetydeligt. Men det er vigtigt, hvis vi skal kortlægge det fulde omfang af stødulykker og deres konsekvenser. Og hvis du skal have erstatning i tilfælde af skader og mén.

Få hjælp hos din Arbejdsmiljørepræsentant eller lokalafdeling

Husk at bruge din arbejdsmiljørepræsentant – både til at droppe spændingen og til at hjælpe dig, hvis du har fået stød. Din arbejdsmiljørepræsentant skal også følge op på eventuelle stødulykker, så det ikke sker igen.

Er der ikke en arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen, så snak med din mester og dine kollegaer, om hvordan I undgår stødulykker og registrerer dem, hvis det alligevel skulle ske. Du kan også kontakte din lokalafdeling – måske er det på tide at vælge en arbejdsmiljørepræsentant? Det kan din lokalafdeling hjælpe med.

Skader ved stød

Der kan opstå alvorlige skader ved strømstød. Ud over de synlige skader er der også en række skjulte skader, som stød kan forårsage. Ofte skelner man mellem akutte skader, som er de skader, der opstår umiddelbart efter, at du har fået stød, og senskader, som kan opstå flere måneder efter, at du fik stødet.

Hvor alvorlige skaderne er, afhænger af spændingen, strømstyrken og varigheden af strømstødet. Det er derfor vigtigt, at dit stød bliver anmeldt/registreret. Så er det nemmere at dokumentere sammenhængen mellem stød og eventuelle skader og mén. Sørg også meget gerne for at indsamle dokumentation i form af f.eks. billeder, det er vigtigt i tilfælde af en erstatningssag.

Er du under 18 år?

Husk, at du IKKE må arbejde med spænding på, hvis du er under 18 år. Hvis du er under uddannelse, er fyldt 16 år og er instrueret i opgaven, må du udføre måling og fejlsøgning under spænding. Men kun hvis du er under opsyn af f.eks. en udlært elektriker med erfaring på området.


 

Her på siden kan du downloade en pjece og en flyer, som hurtigt giver dig et overblik, hvis du skal arbejde med spænding på, og hvad du skal gøre, hvis du skulle få stød. Du kan også downloade to plakater, som du kan hænge op på arbejdspladsen eller i klasselokalet.

Vil du også vise dine kammerater og kollegaer, at du dropper spændingen og støtter op om kampagnen? Så bestil nogle armbånd til dig og dine kammerater i din lokalafdeling og vær med til at sprede budskabet: STOP stød!

Stop stød armbånd