Hvad koster en lærling? Nye beregninger fra Dansk El-Forbund Ungdom viser, at lærlinge er en god forretning

Dansk El-Forbund Ungdom har produceret en ny pjece, som skal give mestre en realistisk idé om, hvilke indtægter og udgifter, han kan forvente, når han tager en lærling.

Billedet viser det økonomiske overskud ved at tage uddanne en elektrikerlærling

Det er et kompliceret regnestykke, man skal lave, når spørgsmålet lyder: hvad koster en lærling? Det står ganske vidst klart for de fleste, at der er en del udgifter forbundet med at uddanne fremtidens kollegaer, men hvis man nøjes med at se på udgiftssiden, får man kun det halve billede. Elektrikerlærlinge bidrager nemlig også til mesters indtjening.

I Dansk El-Forbund Ungdom har vi set nærmere på, hvad mester kan forvente økonomisk, når han laver en uddannelsesaftale med en lærling. Som noget nyt ser vi både på økonomien for almindelige elektrikerlærlinge, EUX-lærlinge og Voksenlærlinge (med offentlig støtte).

Vores beregninger viser, at lærlinge er en god forretning, uanset hvilken lærlingetype, der er tale om. Ikke overraskende finder man det største overskud ved voksenlærlinge, hvilket bl.a. skyldes, at timelønnen for en voksenlærling er støttet af det offentlige, når lærlingen er visiteret gennem jobcenteret. Overskuddet for en voksenlærling på et helt uddannelsesforløb er således 462.746,15 kr.

Ser man på EUD-lærlingen bliver overskuddet ca. 70.000 kr. mindre, hvilket hovedsageligt skyldes, at den særlige støtte frafalder. Dog er der en del at hente for mester ved at den almindelige elektrikerlærling i det meste af uddannelsesforløbet får en mindre timeløn. Således bliver overskuddet 391.215,46 kr.

Det mindste overskud finder man ved EUX-lærlingen. Overskuddet er ca. 100.000 kr. mindre for EUX-lærlingen ift. førnævnte EUD-lærling. I Dansk El-Forbund Ungdoms beregninger skyldes dette på ingen måde, at EUX-lærlingen er dårligere til sit arbejde. Det reducerede overskud kommer sig af, at EUX-lærlingen har mindre tid i virksomheden, men til gengæld mere tid på skolebænken. Overskuddet er dog stadig stort og beløber sig i 291.248,99 kr.

Pjecen skal læses online her.