DEF Ungdom vil stoppe stød

Ungdommen i Dansk El-Forbund sætter med en ny indsats fokus på de alt for mange lærlinge, som udsættes for livsfarlige stød. Med uddeling af røde armbånd og flyers bliver DEF-kongressen brugt som anledning til at sparke STOP stød!-kampagne i gang

’Drop spændingen – og pas på dig selv’. Sådan lyder opfordringen fra Dansk El-Forbund Ungdom til de 240 delegerede på forbundets 32. kongres og til lærlinge-kolleger og svende landet over.

Ungdommen benytter DEF-kongressen som anledning til at sparke en ny kampagne i gang, der skal sætte fokus på de alt for mange lærlinge, der bliver udsat på livsfarlige stød. Det sker med røde armbånd med sloganet "STOP stød!", som ungdomsrepræsentanterne på kongressen uddeler til de delegerede. Sammen med de opsigtsvækkende armbånd bliver der uddelt flyers og foldere, som giver gode råd og retningslinjer, og som henviser til en ny temaside på ungdommens del af DEF.dk. Ungdommen har også lavet plakater, som kommer til at hænge i elektrikerlærlingenes klasselokaler på landets erhvervsskoler.

De røde armbånd blev bl.a. uddelt på årets kongres. Du kan også vise, at du støtter op om at stoppe stød og forebygge stødulykker med et rødt armbånd.
Foto: Henrik Bjerregrav, 2018.

STOP stød!

- I Dansk El-Forbund Ungdom mener vi, at vores unge kolleger skal sikres en ordentlig indtræden på arbejdsmarkedet. Med STOP stød!-kampagnen vi vil sætte fokus på, at man skal ’droppe spændingen’. Hvis det er absolut livsnødvendigt, og arbejdet ikke kan udføres spændingsløst på et andet tidspunkt, så er vores budskab, at man skal tage nogle vigtige forholdsregler. Samtidig oplyser vi lærlingene om, hvad de skal gøre, hvis de får stød, og hvordan de kan bruge fagforeningen, forklarer Morten Ahrendt, der er formand for ungdommen i FLU, Forbundets Lærlinge- og Ungdomsudvalg.

Han peger på, at stødskader kan vise sig både ved selve ulykken og flere måneder eller år senere i form af senfølger. Derfor er det yderst vigtigt, at man får registreret og anmeldt ulykken.

En kulturforandring

Ideen til den nye kampagne er kommet i forbindelse med DEF-besøg på landets tekniske skoler. Agitationskonsulent Susanne Vestergård Jepsen, der selv er udlært elektriker, begyndte af ren nysgerrighed at bede om en håndsoprækning fra de el-lærlinge i klasserne, som har været udsat for stød. Resultatet var nedslående:

- Allerede efter den første praktikperiode har skræmmende mange lærlinge arbejdet under spænding og har fået stød. Det kan vi simpelthen ikke leve med, så derfor håber vi, at kampagnen kan skabe et fokus og få en opbakning, der betyder, at vi hurtigst muligt kan sikre, at kommende lærlinge kan træde sikkert ind i elbranchen. Det handler om at skabe en kulturforandring i måden at arbejde på, hvor vi dropper spændingen og arbejder spændingsløst, mener Susanne Vestergård Jepsen. 

For at få et mere præcist overblik over problemets omfang har hun udarbejdet spørgeskemaer, som bliver uddelt til klasserne på DEF’s skolebesøg. Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort senere på året.

Se mere på temasiden def.dk/stop-stød. Vil du også have STOP stød!-budskabet ud i din virksomhed eller på din skole, så kontakt din lokalafdeling for materialer og røde armbånd eller send en mail til agitationskonsulent Susanne Vestergård Jepsen på svj@def.dk.