Login til Jobmultimeter

Log ind på Jobmultimeter via linket på siden.

Dit brugernavn er dit medlemsnummer. Find det på dit medlems-/LO Pluskort).

Adgangskoden er dit cpr. nummer.