Lønstatistik

Dansk El-forbund - Lønstatistik 2017 for lokalafdelinger

For lokalafdelinger - klik på kortet

Vælg din afdeling og se hvor meget du og dine kollegaer får i løn.

NordjyllandBornholmMidtjyllandØstjyllandVestsjællandNordsjællandStorstrømKøbenhavnLillebæltSydjyllandFyn

Afdeling København

Afdelings-gennemsnit Kr. 210,84
Industri Kr. 217,91
Installation Kr. 208,34
Offentlig Kr. 196,83
Løbende akkord Kr. 231,24
Gennemsnitsløn stigning 1,38 kr. fra 2016 til 2017

Landsgennemsnit

Lands-gennemsnit Kr. 199,22
Industri Kr. 199,69
Installation Kr. 197,39
Offentlig Kr. 190,02
Løbende akkord Kr. 227,36
Gennemsnitsløn stigning 1,48 kr. fra 2016 til 2017

Er du medlem?

Så har du mulighed for at se flere lønoplysninger - klik her!
 

Det er en væsentlig faglig aktivitet i de enkelte afdelinger at indsamle lønoplysninger.

Til brug for dine kolleger

Resultatet bruges af kolleger i andre virksomheder, der er ved at forberede lønforhandlinger. Det er især de kolleger, der arbejder efter en minimallønsoverenskomst eller indenfor det offentlige, som i dag alle er omfattet af NyLøn, og som derfor også "skal lønnes i forhold til det omgivende samfund", som der står i aftalerne om NyLøn.

Til brug ved overenskomstforhandlinger

Ved overenskomstforhandlingerne er statistikkerne også væsentlige. Her er det ikke mindst normallønsoverenskomsterne, der har brug for lønstatistikkerne for at dokumentere eventuelle lønefterslæb.

Ved erstatning for arbejdsskader

En anden væsentlig brug af lønstatistikkerne er ved udregning af erstatning ved arbejdsskader. Lønstatistikkerne er her et væsentligt element for at beregne det tab, et medlem har haft, set i forhold til den løn han ville have oppebåret, hvis han havde været i arbejde.

Til at fastslå de facto mindsteløn

Lønstatistikken anvendes desuden af forbundet til at fastslå Elektrikeroverenskomstens de facto mindsteløn, som anvendes til overenskomster for udenlandske virksomheder. Lønoplysninger fra bestemte lokalområder kan fås i afdelingerne. Du kan hente landresultatet på siden her.

Så selv om der er en del arbejde med at indsamle lønoplysningerne, er det alligevel en af de opgaver, der skal udføres omhyggeligt. De enkelte medlemmer eller statistikførere, som modtager skemaerne fra afdelingen, bør derfor være omhyggelig med at indtaste oplysninger via nettet eller at udfylde skemaerne og returnere dem.