Løn

Find information om lønudvikling, akkord og statistik.

Lønstatistikken er et vigtigt redskab til at forhandle højere løn.

Dansk El-Forbund indsamler oplysninger om medlemmernes løn en gang om året og samler dem i en statistik.