LO og DA i fælles uddannelsesopråb

Der er behov for betydelig økonomisk styrkelse af erhvervsuddannelserne, mener fagbevægelsen og arbejdsgiverne

Noget så sjældent som et fælles opråb til regeringen fra LO og DA har set dagens lys. Appellen gælder erhvervsuddannelserne, hvor der ifølge organisationerne er behov for bedre økonomi, høj kvalitet og styrket image, så flere vil vælge at tage en erhvervsuddannelse.

Fælles LO-DA-appel til regeringen

Appellen rummer en lang række konkrete forslag. Men først og fremmest foreslår LO og DA, at

• der for perioden 2019-2022 tilføres erhvervsuddannelserne 500 mio. kroner om året som en kompensation for omprioriteringsbidraget og investering i bedre kvalitet

• der indgås en flerårs-aftale, der sikrer ro om erhvervsskolernes økonomi og fastlægger, hvilke mål skolerne skal nå til gengæld for den investering, der foretages.

Appellen rummer en ganske hård kritik af den politik, regeringen har ført på området. Blandt andet hedder det:

”Skal vi alle – arbejdsmarkedets parter og staten – lykkes med sikre flere faglærte, er der behov for at genskabe fundamentet for, at erhvervsuddannelserne bliver et attraktivt førstevalg for mange flere unge og voksne. Et fundament som desværre er blevet svækket af bl.a. de årlige besparelser, som erhvervsuddannelserne har været pålagt i årevis.”

Læs mere her.