Lille stigning i elektrikernes arbejdsløshed

Men der er ingen grund til panik …

Elektrikernes arbejdsløshed er steget med 0,22 procent fra december til januar. Det viser årets første statistik fra Dansk El-Forbunds a-kasse. Stigningen er den første siden august 2016.

tabel a-kasse jan 17

Men der er ingen grund til uro: Dels er arbejdsløsheden fortsat næsten naturstridigt lav, og procenten for januar er 1,31 mod 1,09 i december, dels steg den på samme måde for et år siden fra 1,33 til 1,56 procent – altså næsten præcis den samme procentuelle stigning på samme tidspunkt ved årsskiftet.

Som det fremgår, er arbejdsløsheden i januar også lavere end den lave arbejdsløshed i januar sidste år. Desuden kan flere end halvdelen af forbundets afdelinger fortsat glædes over en arbejdsløshedsprocent under 1.

Helt præcist gælder det seks ud af de 11 afdelinger, og den største – København – har kun lige sneget sig op på 1,06 procent fra 0,96 i december. Afdelingerne med under en procent er Bornholm med 0,51 (0,51 i december), Lillebælt 0,67 (0,67), Midtjylland 0,86 (0,69), Østjylland 0,9 (0,71), Nordsjælland 0,93 (0,93) og Vestsjælland 0,95 (0,61).

Med hensyn til arbejdsløsheden fordelt på aldersgrupper viser statistikken, at alle grupper mellem 35 og 49 år lå under en procent. Kun aldersgruppen 25-29 år lå over to procent (2,21) – resten havde cirka halvanden procent.

arbejdsløshed alder