Lidt færre i gang på el-uddannelsen

Januar-statistik: Færre på hovedforløbet, færre igangværende og færre nye aftaler til el-lærlinge

nye aftaler jan-marts 23

Den seneste lærepladsstatistik for januar fra Børne- og Undervisningsministeriet kan overordnet fortælle om en ny rekord for indgåede uddannelsesaftaler: Det højeste antal nye aftaler i statistikkens levetid.

Helt så positiv er situationen ikke, når det gælder elektrikeruddannelsen. Her er der fald, både når det gælder deltagere på hovedforløbet, og når det gælder antallet af igangværende og nye uddannelsesaftaler.

Men så er det heller ikke værre: Der er tale om ret små fald fra et højt niveau, og tallene er fortsat generelt høje.

Statistikken gælder som nævnt januar, og her var der gennem de seneste tre måneder indgået 813 nye aftaler (se illustrationen øverst). Sidste år på samme tid var der i den tilsvarende periode indgået 830 ny aftaler – et fald på 2 procent.

At der trods faldet er tale om et højt tal fremgår blandt andet af, at der i januar gennem de seneste 12 måneder var indgået 2.959 nye aftaler. Det er 7,1 procent flere end for samme etårs-periode for et år siden – her var der indgået 2.763 aftaler.

I januar i år var 5.592 i gang på elektrikeruddannelsens hovedforløb (se illustrationen herunder). Det er 2,7 procent færre end i januar 2022, hvor 5.745 var i gang.

5.387 elektrikerlærlinge havde i januar en igangværende uddannelsesaftale. Her er faldet på 1,4 procent i forhold til januar 2022, hvor tallet var 5.461.

Dette tal (januar 2022) er til gengæld det højeste, der fremgår af statistikken, og på den baggrund er faldet på 74 nok ikke alarmerende: Antallet er fortsat pænt over 5.000 – og senest, det lå under, var i juli 2021, hvor 4.921 havde en igangværende uddannelsesaftale (se diagrammet nederst på siden).

udd-stat for jan - marts 23 2

diagr over tid udd 01-03 23