Ledighed

På siden her finder du links til områder, som du kan få behov for at kende til. De er opstillet i den rækkefølge et typisk ledighedsforløb udspiller sig.


Nyudlært / dimittend

Nyudlært / dimittend

Bliver du arbejdsløs, når du er færdig med din uddannelse, giver et medlemskab af El-fagets arbejdsløshedskasse dig ret til dagpenge.

Læs mere

Hvis du bliver arbejdsløs

Hvis du bliver arbejdsløs

Det er vigtigt, at du melder dig arbejdsløs på Jobnet.dk på din første dag som ledig. Det samme gælder, hvis du får arbejde på nedsat tid og har brug for supplerende dagpenge.

Læs mere

Betingelser for dagpenge

Betingelser for dagpenge

For at modtage dagpenge skal du være tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret.

Læs mere

Ydelsesperioden og arbejdskrav

Ydelsesperioden og arbejdskrav

Som ledig og medlem af A-kassen har du ret til dagpenge, når du opfylder en række betingelser.

Læs mere

CV og Min side

CV og Min side

Når du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du lægge dit elektroniske CV ind på jobnet.dk.

Læs mere

Dagpengekortet

Dagpengekortet

Det første ydelseskort skal du udfylde ved udgangen af den aktuelle udbetalingsmåned.

Læs mere

Hvad får jeg i dagpenge?

Hvad får jeg i dagpenge?

Du får dagpenge for en hel måned ad gangen og beregnet med en hel månedssats. Du får derfor det samme udbetalt hver måned, hvis du ikke opnår arbejde.

Læs mere

Hvis du bliver arbejdsløs

Hvis du bliver arbejdsløs

Det er vigtigt, at du melder dig arbejdsløs på Jobnet.dk første dag du mister dit arbejde. Samme gælder hvis du får arbejde på nedsat tid, og har brug for supplerende dagpenge.

Læs mere

Hvornår udbetales dagpenge

Hvornår udbetales dagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge udbetales månedsvis.

Læs mere

Fradrag i dagpengene

Fradrag i dagpengene

Du må gerne arbejde i måneder, hvor du modtager dagpenge. Men du skal oplyse antal arbejdstimer til A-kassen og det medfører fradrag i dagpengene.

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du modtager dagpenge og er medlem af El-fagets arbejdsløshedskasse, har du ret til op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Læs mere

Mens du er arbejdsløs

Mens du er arbejdsløs

Som arbejdsløs og medlem af El-fagets arbejdsløshedskasse får du hjælp i form af dagpenge og støtte til at komme i job igen. Men du har også en række pligter, som du skal opfylde.

Læs mere

Aktivering

Aktivering

Som ledig kan du både have ret og pligt til aktivering. Hvornår du skal aktiveres, og hvilke tilbud du kan få, afhænger af din alder og din ledighedsstatus.

Læs mere

Rådighed

Rådighed

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at der er en række ting, du skal leve op til for at kunne modtage dagpenge.

Læs mere

Sygedagpenge som ledig

Sygedagpenge som ledig

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Læs mere

Karantæne og andre sanktioner

Karantæne og andre sanktioner

Hvis du er selvforskyldt ledig, skal A-kassen give dig en effektiv karantæne på 3 uger. Det betyder, at din ret til ydelser fra A-kassen bortfalder i den periode.

Læs mere

I arbejde igen

I arbejde igen

Når du kommer i arbejde, skal du straks meddele det til Jobcentret og din lokalafdeling i Dansk El-Forbund.

Læs mere

Supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge

Hvis du får deltidsarbejde kan du få supplerende dagpenge.

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde i udlandet

Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde i udlandet

Hvis du får arbejde i et andet land, som er med i EØS-samarbejdet, skal du undersøge fra hvilken dato, du bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land.

Læs mere

Blanketter, erklæringer og ydelseskort

Blanketter, erklæringer og ydelseskort

De fleste blanketter du får brug for, hvis du bliver arbejdsløs, skal søge ferie, skal søge efterløn mv. findes på Mit DEF. Men hvis du alligevel har behov for at udfylde en blanket, kan du finde de mest benyttede blanketter her.

Læs mere