Laveste arbejdsløshed i årevis

Beskæftigelsen blandt elektrikerne har i februar nået nye højder

a-statistik 2-22

Ikke siden tiden lige før finanskrisen har arbejdsløsheden blandt de forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund (DEF) været så lav som nu. Den samlede procent for februar var på kun 0,82.

Det fremgår af den seneste ledighedsstatistik, hvor man også kan se, at det justerede tal for januar viser præcis en procent. I december sidste år krøb tallet for første gang i en lang årrække med 0,90 under den ene procent, og nu er det altså endnu lavere.

Statistikken viser også, at den høje beskæftigelse kommer elektrikerne til gode bredt – både geografisk og for aldersgrupperne.

Ni af de 11 afdelinger ligger under en procent, og de to, der ligger over – Vestsjælland og Nordjylland – er tæt på med henholdsvis 1,28 og 1,48 procent. Lavest ligger i februar Nordsjælland med 0,45 procent.

Med to undtagelser ligger også alle aldersgrupper under en procent. De to grupper, der ligger over, er de 30-34-årge med 1,03 procent og gruppen 60+ med 1,13.

a-statistik 2-22 alder