Lav, lavere, laveste arbejdsløshed

Også i november havde elektrikerne rekordlav arbejdsløshed

a-statistik 11-22

Da oktobers arbejdsløshedstal for forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund blev gjort op for en måned siden, var det det laveste siden den hektiske tid umiddelbart før finanskrisen. Siden er det justeret en smule, så det nu ’kun’ er lavt, men ikke rekord. Men nu sætter tallet for november ny rekord.

Af den seneste statistik fremgår, at arbejdsløshedsprocenten her var 0,76. Og så lavt et tal er ikke set siden 0’erne.

Både geografisk og aldersmæssigt er den høje beskæftigelse jævnt fordelt. Fire afdelinger sniger sig lige op over den ene procent. Her er det bemærkelsesværdigt, at Bornholm efter otte måneder med et rundt nul nu har 1,04 procent arbejdsløse.

Laveste tal ses hos afdeling Sydjylland. Her er procenten faldet fra 0,52 i oktober til 0,26 i november. Omregnet var der fire ’fuldtidsledige’ ud af 1.522 medlemmer (nogle er jo kun arbejdsløse i en kort periode, for eksempel mellem to job).

I opgørelsen over arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper ses, at alle grupper har under én procent med undtagelse af gruppen med 60+ og de 25-29-årige. Her var tallene henholdsvis 1,0 og 1,26. Lavest lå de 40-44-årige med 0,34 procent.

a-statistik 11-22 alder