Lav arbejdsløshed over hele linjen

Pæne august-tal fra a-kassen. Juli-tal er blevet justeret

Med 1,09 procent arbejdsløse i august nåede Dansk El-Forbunds (DEF) a-kasse ned på det laveste niveau siden finanskrisen. Tallet fremgår af den seneste statistik fra a-kassen.

a-statistik 08-17

Egentlig kom det samme tal for juli, men det er siden blevet justeret en smule op, så juli-tallet nu hedder 1,12 procent. Justeringen skyldes blandt andet, at juli-tallene er baseret på et nyt datagrundlag. Beskæftigelsesministeriet fortalte den 12. september, at ”overgangen til den nye datakilde forventes at øge usikkerheden i såvel selve ledighedsniveauet som i udviklingen fra måned til måned.”

Ikke desto mindre kan det konstateres, at det fortsat går fint med beskæftigelsen blandt medlemmerne af DEF’s a-kasse. For et år siden var tallet 1,32 procent – også et lavt tal, men som altså er blevet endnu lavere.

Seks afdelinger kan glæde sig over at være under en procent: Bornholm 0,5 (1 procent i juli), Lillebælt 0,6 (0,68), Østjylland 0,63 (0,7), Midtjylland 0,66 (0,83), Vestsjælland 0,68 (0,85) og Nordsjælland 0,99 (0,9).

Alle aldersgrupper ligger under to procent. Højest ligger de 20-24-årige med 1,91 procent, lavest de 35-54-årige, der alle er under en enkelt procent – og allerlavest ligger de 35-39-årige med 0,43 procent.

Trods de statistiske vanskeligheder, som Beskæftigelsesministeriet fortæller om, så menes august-tallene fra elektrikernes a-kasse være valide. Næstformand i DEF Jan Jensen fortæller, at alle registrerede arbejdsløse i august skulle have fået udbetalt dagpenge, og det er disse tal, august-statistikken baseres på.