Lærlingene strømmer ind i Dansk El-Forbund

Antallet af lærlingemedlemmer er næsten fordoblet siden 2011

Gennem en længere årrække – men især de seneste tre år – er antallet af lærlingemedlemmer i Dansk El-Forbund (DEF) steget nærmest eksplosivt. Siden 2011 er antallet næsten fordoblet, og alene siden 2016 er det steget med over 65 procent.

Tilstrømning af lærlingemedlemmer til Dansk El-Forbund

Der er i øjeblikket flere end 5.000 lærlingemedlemmer i forbundet. Det har været situationen i de to senest opgjorte måneder – maj og juni.

Talrækken herunder viser det gennemsnitlige antal lærlingemedlemmer for hvert af årene fra 2011 til i år. Derefter følger de gennemsnitlige tal for lærlingemedlemmer for hver af årets måneder hidtil i 2019.

Som det fremgår, lå tallene ret stabilt i årene fra 2011 til 2016. Herefter tog udviklingen fart, og kurven har nu en stigningsprocent, der kan tage pusten fra selv garvede bjergspecialister i Tour de France.

2011: 2707 – 2012: 2846 – 2013: 2890 – 2014: 2938 – 2015: 2900 – 2016: 3075 – 2017: 3474 – 2018: 4365 – 2019: 4661

2019

Januar: 4568 – Februar: 4663 – Marts: 4844 – April: 4946 – Maj: 5113 – Juni: 5080.