Lærlingene fosser ind i forbundet

Medlemsfremgangen er generelt stabil, og især antallet af lærlingemedlemmer i Dansk El-Forbund fortsætter med at øges

Dansk El-Forbunds (DEF) medlemsstatistik er i denne tid positiv læsning, hvis man gerne vil se et forbund i vækst og med tiltrækningskraft – frem for alt når det gælder lærlinge. Tendensen har været positiv ganske længe, men i april overgik tallet for nye lærlingemedlemmer sig selv.

DEF-medlemmer 05-18

Nettoresultatet – altså medlemstilgang minus afgang af lærlinge – blev i denne måned 326: Det er det højeste tal for en enkelt måned i mindst fire år.

Flotte tal

Måneden forinden var nettotilgangen på 292 også rekord for perioden, men den er altså nu blevet slået eftertrykkeligt. I alt har tilgangen af lærlinge gennem det seneste år været på netto 1894.

– Så langt, vi umiddelbart kan se tilbage, har vi ikke haft flottere tal for lærlingene, konstaterer næstformand i DEF Jan Jensen, der er ’statistikfører’ på området.

Fremgangen skal ses i sammenhæng med dels flere nye uddannelsesaftaler, dels en solid organiseringsindsats ikke mindst på erhvervsskolerne. DEF arbejder aktivt på begge områder, og de unge ser ud til i stort tal at kvittere positivt for denne indsats.

Stabilitet

Også blandt svendene fortsætter medlemsudviklingen den positive tendens. De to seneste månedsopgørelser viser et nettotal på minus fire, hvilket er den laveste afgang gennem et år. Jan Jensen hæfter sig også ved, at afgangen er stabilt lav: Tallene plejer at have større udsving fra måned til måned.

Der er altid en vis afgang af svende, for eksempel til brancheskift, pension og dødsfald, og tilgangen af nye svende fra tidligere lærlingemedlemmer tæller ikke med i statistikken: Medlemmer tælles ikke med to gange.

Så den tilgang af svende, der nu næsten neutraliserer den naturlige afgang, kommer altså også på baggrund af blandt andet organiseringsindsatsen på arbejdspladserne. I diagrammet herover ses udviklingen for henholdsvis lærlinge og svende gennem det seneste år, og den generelle tendens – gennemsnittet – er markeret med de stiplede linjer.