Lærlinge skal sikre fremtidig arbejdskraft

Arbejdsgivere i installationsbranchen fortæller, at de vil imødegå udfordringer ved rekruttering gennem flere lærlinge – men de ansætter også markant flere ufaglærte, viser undersøgelse

Rekruttering via lærlinge i installationsbranchen

Installationsbranchen mangler arbejdskraft, men problemerne er ikke alarmerende, fortæller Tekniq Arbejdsgiverne på baggrund af resultaterne i den årlige arbejdskraftundersøgelse. Og installatørerne fortæller selv, at de vil imødegå udfordringerne med rekruttering især gennem at tage flere lærlinge, fremgår det af en pressemeddelelse.

’Ansætte flere lærlinge’ ligger med 60 procent klart i toppen af undersøgelsens svarmuligheder, når det gælder installationsvirksomhedernes forventede løsninger i tilfælde af rekrutteringsproblemer. Nummer to med 39 procent er at sige nej til potentielle ordrer, mens nummer tre med 37 procent er at ansætte nyuddannede. Diagrammet herover viser virksomhedernes svar på mulighederne i undersøgelsen.

Fastholdelse

Virksomhederne satser også på en øget indsats for at fastholde medarbejdere. 70 procent af virksomhederne fremhæver kolleger og fællesskab som et vigtigt parameter i denne indsats, mens lønnen ligger på 65 procent efterfulgt af personalegoder med 62 procent og arbejdstid/fleksibilitet på 58 procent.

Diagrammet herunder viser virksomhedernes prioriteringer af parametre i forbindelse med fastholdelse af medarbejderne.

Men også brugen af ufaglærte øges. En oversigt (se nederst på siden) over medarbejdersammensætningen i installationsbranchen viser, at andelen af ufaglærte er øget fra 10,7 procent i 2014 til 13,8 procent i 2018.

Elektrikerne dominerer fortsat medarbejderbilledet – men i noget mindre omfang end tidligere, og faldet i andelen er sket hurtigt: Som den fortsat største gruppe udgør elektrikerne 32,8 procent af medarbejderne i 2018 mod 39,4 procent i 2014.

Håret i suppen

Når det gælder ansættelsen af lærlinge, kunne Dansk El-Forbunds medlemsstatistik forleden bekræfte, at antallet af lærlingemedlemmer er øget markant gennem de seneste år. Håret i suppen er dog, at de seneste tal i Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik viser, at den opadgående kurve er knækket, og at antallet af nye uddannelsesaftaler falder.

De seneste tal er dog helt tilbage fra februar, hvor tallene blev offentliggjort i april. Statistikken er ikke blevet opdateret siden da – den er forsinket på grund af valget, fremgår det på ministeriets hjemmeside.

Fastholdelse af medarbejdere i installationsbranchen

Arbejdskraftundersøgelse: Medarbejdersammensætning i installationsbrancen