Lærling 2020: Løntilskud til virksomheder

Nyt løntilskud skal holde hånden under lærepladserne

Illustration: Børne- og Undervisningsministeriet

Antallet af nye lærepladser er halveret under coronakrisen. For at skabe de nødvendige praktikpladser giver en nye trepartsaftale en økonomisk håndrækning til de virksomheder, der ansætter nye lærlinge. Der er tale om en midlertidig støtteordning, som gælder fra 1. maj 2020 til 31. december 2020. 

Virksomhederne kan blandt andet få:

  • 90 % i løntilskud for uddannelsesaftaler, der gælder gennem hele læretiden eller er en restlæreaftale. Tilskuddet tildeles de aftaler, der er indgået mellem 1. maj 2020 og 31. decmeber 2020 
  • 45 % i løntilskud for korte uddannelsesaftaler. Tilskuddet tildeles de aftaler, der er indgået mellem 1. maj 2020 og 31. decmeber 2020